• Последни публикации

 • Последни коментари

 • Архив

 • Категории

 • Мета

 • Archive

  Довиждане детска градина!

  IMG_20190528_181426 Последните дни на месец май са най-вълнуващи за децата от подготвителните групи, които с нетърпение очакват да получат своите първи свидетелства за завършване на детска градина и постъпването им в първи клас. Много емоционално децата се сбогуваха с любимата детска градина, а г-жа П.Ганашева – директор на ДГ „Елхица“ им връчи заслужените свидетелства, като поздрави децата и техните учетели за чудесното им представяне.

  Снимки от празника можете да разгледате в нашата галерия „Радост“, а скоро и в галерия „Елхица“.

  Още...

  Тържествен концерт за 24 май в читалище „Заря“

  24-may-1024x6151-701x421 С празнично шествие започна празникът по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на  славянската писменост.

  IMG-5f4f7a165e106f2b713d8959a47f6990-V В читалище „Заря“ се проведе тържествен концерт, на който възпитаниците на ДГ „Елхица“ – децата от ВГ „Щурче“, завладяха публиката със своето изпълнение. Още снимки от събитието можете да разгледате в нашата галерия тук. 

   

  Още...

  Равни в старта

  IMG-868c14f21e565ea15a248ea482552b91-V На 21 май се проведе празник по случай – Международния ден на културното ногообразие за диалог и развитие, който се осъществява по Проект „Равни в старта“ и е финансиран от „Център за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствата“. Проектът има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства и за утвърждаване на културното многообразие, като фактор за развитие на позитивна образователна среда.

  IMG-b0a593ff6fd2b089ff6b56e55f04a13d-V В празника взе учстие и нашата детска градина.
  60868683_1084179521789450_2260008750318354432_n  Децата бяха поздравени от кмета Добри Беливанов и получиха награди- плакет и торта. Още снимки от празника можете да разгледате в нашата галерия тук.

  Още...

  Годишен концерт на ВГ „Щурче“

  IMG-80f28ff569a45a477e482f9be4ba77cd-V ВГ „Щурче“ и децата, изучаващи пиано и синтезатор под ръководството на музикалния педагог г-жа Диляна Гъркова, зарадваха гостите на годишния концерт, изнесен в Камерна зала на Читалище „Заря“ – гр.Хасково. Децата получиха много аплодисменти за своите изпълнения.

  IMG-0ef32d6f90803381e8ad4879034f1721-V Директорът на ДГ „Елхица“ г-жа П.Ганашева поздрави г-жа Гъркова и децата за чудесното представяне. Снимки от събитието можете да разгледате в нашата галерия тук.

  Още...

  Обявление по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

  slide1

  slide1160420

  ОБЯВЛЕНИЕ  

  ОТНОСНО: Събиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ за учебната 2019 / 2020 г. в ДГ № 11 „ЕЛХИЦА“ ХАСКОВО

   І.Описание на обявата

  Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за учебната 2019 / 2020 година.

  Максималният брой доставки за годината:

  1. по схема „Училищно мляко “  –  50 броя;
  2. по схема „Училищен плод “ –  46 броя.

  Дата на публикуване: 14.05.2019 г.

  Срок за получаване на предложения: до 21.05.2019г. вкл. – 16,00 часа.

  Място за получаване на предложения: ДГ №11 „ЕЛХИЦА“ Хасково, сграда „Елхица“, ул. Танкист № 1. Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от негов представител срещу входящ номер.

  Участниците могат да подават предложения за всяка от схемите при спазване изискванията на възложителя  и наредбата.

  Получените след посочения срок предложения, няма да бъдат разглеждани.

  На основание данните посочени в „НЕИСПУО“ в ДГ №11 „ЕЛХИЦА“ Хасково броя на децата, попадащи в целевата група на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ към датата на публикуване на настоящата обявлението е  255 броя.

  Участниците, с подаване на своето предложение се задължават стриктно за спазват и изпълняват всички изисквания разписани в „Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп.,  с влезли в сила нормативни актове).

  ІІ.Изисквания към участниците 

  1.Участниците трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и/или схема „Училищен плод“, изпълнени през предходни години. /За удостоверяване на изискването всеки участник следва да представи списък на обектите с изпълнени доставки по схемата за която кандидатства, за предходните години./

  2.Участниците трябва да предоставят регистрационен номер /регистрационни номера/ на обект за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. Т.е. да удостоверят, че притежават собствен или нает с договор за наем, обект за производство и/или търговия с храни – всеки участник следва да представи документ за собственост копие на разрешително и регистрационният  номер  на обекта   за производство и/или търговия с храни, регистриран по реда и условията на  чл. 12 от Закона за храните или договор за наем.

  3.Участниците трябва да предоставят на регистрационен номер /регистрационни номера/ на транспортното средство /транспортните средства/ по чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“. /за притежавани собствени или наети с договор, транспортни средства всеки участник следва да представи копие от  талон и разрешително и регистрационният номер на транспортните средства, регистрирани по реда и условията на  Закона за храните, отговарящи за транспортиране на мляко и млечни произведения./.

  4.Участниците трябва да предоставят копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

  5.Участниците трябва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

  6.Участниците трябва да предоставят договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;

  7.Участниците са длъжни да предостават заверени копия „Вярно с оригинала“ на всички документи.

  III. Съдържание на предложението

  Предложението се подава на хартиен носител в свободен текст  на български език придружено с всички изискуеми документи.

  Възложител: ДГ № 11 „ЕЛХИЦА“ ХАСКОВО

  Представлявана от Петронка К. Ганашева – Директор  /п. п./*

  Подпис и печат: ……………………..

  Изтегли от тук: Документ Обявление

  Виж тук Заповед избор схеми 

  Още...

  Награди за ДГ „Елхица“ от конкурс за детска рисунка „Възкресение Христово“

  За втора поредна година деца от ДГ „Елхица“ участваха с рисунки в обявения от Църковното настоятелство на храм „Архангел Михаил“ конкурс за детска рисунка „Възкресение Христово“. Децата от детската градина се класираха на призови места и получиха много награди.

  1. Дебора Огнянова Асенова – първо място.
  2. Янислав Славов Георгиев – второ място.
  3. Криста Панайотова – трето място.
  4. Магдалена Димова Кирякова – поощрителна награда.

  60361748_2460042897340765_4557211960369741824_n IMG-fb93a8ca37fd0c282ee4a931513197fa-V IMG-64b89584b7efa7c58cdd22739945f0c3-V  IMG-f847f3423de9e38b9caf2ab53b2a3f1a-V                      IMG-444f898bc0fe4bce009f8e6bb242f520-V

   

  Още...

  Как се отразява бедността върху децата

  100519„Как се отразява бедността върху децата и ролята на детската градина за прекъсване на порочния кръг на бедността „- това бе темата на семинара в сграда „Елхица“, който е част от „Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти на Мрежата REYN България за ранно детско развитие в ромската общност в България.

  IMG_20190510_111654 На семинара бяха представени успешни практики за работа с деца, живеещи в бедност и социален дефицит.

  10519Инициативата е координирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Иван Иванов, представител на фондация „Тръст за социална алтернатива” и национален координатор на международната Мрежа за ранно детско развитие в ромската общност, представи в синтезиран вид книгата на дългогодишния педагог Ерик Дженсън „Как да преподаваме с мисъл за бедността“. Идеята на книгата е да повиши вниманието на специалистите за проблемите, които бедността създава сред децата. Снимки от събитието ще можете да разгледате скоро в нашата галерия.

  Още...

  Уча играейки – живея знаейки!

  120519 Детска градина „Елхица“  получи признание за участието си  във Втората детска олимпиада по БДП „Уча играейки – живея знаейки“.

  Децата от подготвителните групи  от сграда „Елхица“показаха, че познават правилата за безопасно поведение на улицата чрез своите рисунки, с които участваха в олимпиадата.

  Още...
 • "Мъдростта лежи не на школските знания, а в подножието на кофичка пясък от детската градина".

  Робърт Фулгъм

 • май 2019
  П В С Ч П С Н
  « апр.   юни »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031